Tel: +36(70)264-7665

Grafikai tervezés, arculattervezés, bannerek tervezése, egyedi grafikák

Ászf

Galantusz Grafika Betéti Társaság

Székhely: 2252 Tóalmás, Kossuth Lajos út 59.
Cégjegyzék szám:13-06-069354
Adószám: 20713319-1-13
Közösségi adószám HU20713319
Bankszámlaszám: 10700608-22770206-51100005
SWIFT: CIBHHUHB
IBAN: HU34-1070-0608-2277-0206-5110-0005

Szolgáltatás rendelés folyamata:
Az érdeklődő a honlapon a kapcsolati űrlapon, telefonon vagy e-mailben rendelheti meg a kívánt szolgáltatást, vagy illusztrációkat, illetve kérhet ezeken a csatornákon keresztül bővebb információkat.

Sablonjaink alakítása:
A katalógusunkban lévő sablonjaink forrásállományát nem értékesítjük, viszont összes sablonunkat személyre szabjuk és a végeredményt adjuk át a megrendelőnek. Ezek az állományok lehetnek: jpg, png, gif, PDF, mov, avi, mp4 kiterjesztésűek, vagyis olyanok, amiket közvetlenül fel lehet használni a személyes, vagy üzleti projektekhez.

 • A sablonok áraiban minimális szerkezeti változtatás benne van, de ha jelentősebb változtatást kell eszközölni, akkor felárat számolunk fel, amit a munka elkezdése előtt közlünk a változtatás mértékétől függő árazással.
 • A sablonban található képek, ábrák szabadon felhasználhatóak a projektjeihez, de lehet cserélni is saját anyagokkal, mint ahogy a színeket is meg lehet változtatni.
 • A kiválasztott sablont  a küldött anyagok és információk alapján személyre szabjuk, és a végeredményt küldjük el Önhöz.
Illusztrációk készítése:
Az érdeklődőnek lehetősége van egy próbarajzot kérni tőlünk kötetlen témakörből, vagy az éppen aktuális anyagából.
A próbarajz abban az esetben ingyenes, ha nem kerül felhasználásra az érdeklődőnél. A fel nem használt próbarajz a Cég tulajdonát képezi, amit szabadon felhasználhat.
Ebből a próbarajzból az érdeklődő már eldöntheti, hogy a rajz stílusa megfelel-e az elvárásának vagy sem.
A megrendelést csak úgy fogadjuk el, ha az írásban is meg van erősítve!

Arculati elemek és egyéb anyagok 

Beletartoznak a:
logó, névjegy, szórólap, plakát, embléma, oklevél, emléklap, CD-DVD borító, levélpapír, pecsét terv, molinó, prospektus, brosúra, közösségi oldalra képek.
A fent felsoroltak áraiban egy terv készítése van benne, amit a rendelkezésünkre bocsájtott információk alapján készítünk el. A végleges verzió eléréséhez korlátlan fordulót biztosítunk. Általában 2-3 forduló elég szokott lenni. Ha jelentősen eltér a kért módosítás az eredeti tervtől, így ezt új projektként számoljuk el, de előtte ezt jelezzük Ön felé!

Honlap tervek 
Honlap rendelésnél az ügyfél elküldi a honlappal kapcsolatos információit, ami a következőket szokta tartalmazni:

 • Domain név
 • tevékenységi kőr
 • színvilág
 • honlap térkép – milyen menüket szeretne
 • oldal elrendezés
 • szövegek az egyes oldalhoz
 • képek
 • speciális igények – hírlevél funkció, űrlapok, galéria stb.
 • A honlap működéséhez szükséges tárhelyet és domain nevet intézheti az ügyfél, de teljes körűen intézheti cégünk is. Azonban ennek teljes költségét előleg formában bekérjük az ügyféltől.


A beérkező adatok alapján adjuk meg a technikai információt és kezdjük elkészíteni a honlapot. Amikor a honlap szerkezet kialakult, akkor van lehetősége a megrendelőnek megtekinteni az elkészült oldalakat. Ettől a pontól kezdve akár folyamatosan nyomon követheti az oldal fejlődését és jelezheti észrevételeit.

A megrendelés elkészítésének folyamata: 
A megrendelést követően elkezdődik az adatgyűjtés, amit az aktuális munka igényel. Az összegyűjtött információt egyeztetjük a megrendelővel, majd jóváhagyás után elkezdjük az illusztrációk, grafikák, honlapok elkészítését.
A rajzok esetében a javítások száma korlátlan, de a hatodik javítás után jogunk van új rajzként elkönyvelni vagy lemondani a megrendelést – a gyakorlatban többnyire 2-4 forduló alatt elkészül a grafika.

Sablonok tervezése esetében a kapott információk alapján készítjük el az állományt. A sablonok árában benne lesznek azok a jogdíjak is, amik a részét képezik a sablon szerkezetének. Ilyenek lehetnek pl.: a betűtípusok, vagy stock fotók is. 

Fizetési feltételek:
A fizetési feltételek megbeszélés tárgyát képezik.
Az alap koncepció szerint lehetősége van az ügyfélnek egyben vagy részletfizetéssel rendezni a számlát az alábbiak szerint:

 • Azok az illusztrációk, amik rövid határidő alatt készülnek el, egy összegben kell átutalni a munkadíjunkat.
 • Hosszabb, de egy hónapnál rövidebb határidő esetén lehetőség van egy összegben kifizetni a munkánkat, vagy folyamatos teljesítés esetén 5 db illusztrációként kérhetjük a számlát.
 • Az egy hónapnál hosszabb idő esetén, esetleg több hónapig tartó munkánál résszámlákat állítunk ki, vagy havi számlában kérjük kifizetni a fordulónapig elkészült munkáinkat.
 • A nyomdai munkálatok elkezdésének feltétele, a nyomdai ár előre utalása.
 • Az elkészült anyag átadása:
 • Az elkészült anyagot digitalizálva adjuk át FTP-n, vagy e-mailben. A papír alapú rajzok, ha a megrendelő kéri, postai feladás vagy futár által jutnak el, esetleg előzetes egyeztetéssel átvehetőek személyesen irodánkban. A szállítási költséget a megrendelő állja.


Szerződés megszűnése:
A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:

 • közös megegyezésével,
 • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
 • a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.
 • Amennyiben a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni. 


Szerzői jogok alkalmazása:
A szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szerzői jogok:
A szolgáltató által készített munkák szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.
A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Tulajdonjog:
A Tervező a szerződés teljesítése során leszállított képi állomány feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

Titoktartás, adatvédelem:
Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá.
Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Tervezőt.

 • Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:
 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről - 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
 • 1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről
Pin It